Tudás vs tapasztalat

A tudás az esetekben (illetve a hozzájuk kapcsolódó emlékezeti struktúrákban), és nem a tényekben rejtőzik. Ahhoz, hogy használható ismereteink legyenek, esetekkel kell megismerkedni. Tapasztalatok tárházára van szükség, amelyekből meríthetünk, és amelyeket a különböző gondolkodási- és problémamegoldási stratégiák érdekében átvizsgálhatunk. Az eseteket saját élményeink és másokéi biztosítják.

Az ismeretek tapasztalás által rendeződnek struktúrákba, ez biztosítja a használhatóságukat.