Tehetségtámogatás mint személyiségfejlesztés

A tehetségtámogatás személyiségfejlesztés: hogyan tudja saját erősségei mentén a személyiség többi területét is megerősíteni. Minden gyerek tehetséges valamiben: elsődlegesen a szülő tud segíteni, hogy képes legyen felszínre hozni tehetségét. A tehetség azonban csak lehetőség.

Találd meg a saját „gepárdságod” ,
mert mindenkinek van valamihez tehetsége.

Gepárdkölyökként mindenki megismerheti saját tehetségalkatát, erősségeit megtapasztalva, tovább fejlődhet, elindulva azon az úton, hogy tehetségét kibontakoztassa.

A lehetőség mindenkinek adott…

Miért pont gepárd kölyök?

gepardsuli123Stephanie S. Tolan hasonlította a kiemelkedően tehetséges gyerekeket a gepárdhoz. A hasonlóság alapja, hogy a gepárd is igazán akkor feltűnő, ha aktív. Ez az aktivitás belső késztetésből származik, nem kötelességszerű teljesítésből. Tevékenységét nem a siker és az elismerés motiválja, hanem a belső elhatározás: ha valami megfogja, nem tud tőle szabadulni.

Hogyan válik a tehetséges gyerek alkotó, produktív felnőtté?

Ez nem egyszerűen a mentális képességek tréningjének a függvénye, hanem a „kibontakoztató rendszerek” (Gruber, 1982): a tudás, az érzelem és a célok sajátos szerveződésének következménye.

Hogyan támogathatja a szülő, hogy gepárd-kölyökké váljon gyermeke?

  1. felébreszteni a kíváncsiságot, és lehetőséget biztosítani arra, hogy kíváncsiságukat saját erőfeszítésük segítségével elégítsék ki.
  2. motiválni őket arra, hogy érzékenyen, kritikusan és egyben tárgyilagosan gondolkodjanak
  3. felismerni és támogatni a belső hajtóerőt, ami ahhoz kell, hogy véghezvigye elképzeléseit

Minden gyereknek másra van szüksége ahhoz, hogy ki tudja hozni önmagából mindazt a lehetőséget, ami benne rejlik. Ha  a szülő a kezdő lépésekben megtámogatja, később már maga teszi meg önálló, sikeres lépéseit.

Ha nem kapja meg a támogatás, lehetőségei és adottságai nem kerülnek a megfelelő összhangba, ha tehetsége kibontakoztatásához nem erősödik meg kellőképpen, akkor elveszhet. Vesztét pedig pont a tehetségesség jelzőfényei: az érzékenysége, a céltudatossága, a kitartása, a szociális ügyessége okozhatja.

Ha a szülő felismeri gyermeke erősségeit, segítheti a többi területen való megerősödését is, hogy gyermeke azzá válhasson, aki valóban lehetne.

gepardsuli115Hogyan segíthet ebben a gondoskodó, tudatos szülő?

A gyerek alaptípusának azonosításával egyértelműen látható, mely területek támogatása szükséges ahhoz, hogy gyermeke igazi tehetséggé, gepárd-kölyökké váljon. Az alaptípus erősségei, ha a többi, a tehetség kibontakoztatásához szükséges komponenst nem erősíti meg, tehetséges lehet, de az igazi tehetséggé válás lehetőségét elveszíti. Mindenki tehetséges valamiben, és vannak igazi tehetségek. A tehetségesség előnyeit mutatják azok az eshetőségek, amivé válhat az alaptípusának megfelelően, ha nem gepárd-kölyökké erősödött. A sikeresség és boldogság nem a tehetség vagy a tehetségesség függvénye. A lehetőségét minden személyiségben önmagában is már kódolva van. Gepárd-kölyökké válni csak egy újabb esély.

gepardsuli