Tehetségmenedzsment

A Pedteszt rendszere az érdeklődési területek feltérképezésével lehetővé teszi a tanórai tehetséggondozás megvalósítását. A változások datálását, a fejlesztési tevékenységek rögzítését biztosító nyomon követési mapparendszer a köznevelésben megvalósuló tehetségmenedzsment szemlélet formálódását segíti.

A tehetségmenedzsment-szemlélet, mint az erősségek szerinti mozgásirányok meghatározása intézményfoktól és típustól függetlenül, a köznevelési tanulmányokat végig kísérő tudatos pályaorientáció, ily módon a tehetség áramlás segítése, mint a tehetséghasznosulás kereteinek iránykijelölése is lehetővé válik a Pedteszt rendszere által.

Az online rendszer fő előnyeként azonosítható, hogy nem a tehetséget azonosítja, hanem a tehetségfejlődés lehetőségeiről ad képet, ily módon hozzájárul az optimális fejlesztő környezet kialakításához, ami közvetve segíti a pályaorientáció tudatosságát, a tehetséghasznosulás releváns módjának azonosítását.