Tehetségalkatok

Minden gyerek tehetséges valamiben: a szülő feladata segíteni, hogy felszínre tudja hozni. A tehetség csak lehetőség. A cél: gepárdkölyökként felismerni saját gepárdságát, elfogadni erősségeit és a fejlesztendő területeket, hogy képes legyen tehetsége szisztematikus kibontakoztatására. Azaz képességeit valódi teljesítménybe tudja fordítani, elkerülve ezáltal a szükségtelen kudarcokat.

 

Miért pont gepárdkölyök?

Stephanie S. Tolan hasonlította a kiemelkedően tehetséges gyerekeket a gepárdhoz. A hasonlóság alapja, hogy a gepárd is igazán akkor feltűnő, ha aktív. Ez az aktivitás belső késztetésből származik, nem kötelességszerű teljesítésből. Tevékenységét nem a siker és az elismerés motiválja, hanem a belső elhatározás: ha valami megfogja, nem tud tőle szabadulni.

Hogyan válik a tehetséges gyerek alkotó, produktív felnőtté?

Ez nem egyszerűen a mentális képességek tréningjének a függvénye, hanem a „kibontakoztató rendszerek” (Gruber, 1982): a tudás, az érzelem és a célok sajátos szerveződésének következménye.

Hogyan támogathatja a szülő, hogy gyermeke gepárdkölyökként képes legye tehetsége kibontakoztatására?

  1. felébreszteni a kíváncsiságot, és lehetőséget biztosítani arra, hogy kíváncsiságukat saját erőfeszítésük segítségével elégítsék ki.
  2. motiválni őket arra, hogy érzékenyen, kritikusan és egyben tárgyilagosan gondolkodjanak
  3. felismerni és támogatni a belső hajtóerőt, ami ahhoz kell, hogy véghezvigye elképzeléseit

Minden gyereknek másra van szüksége ahhoz, hogy ki tudja hozni önmagából mindazt a lehetőséget, ami benne rejlik. Ha  a szülő a kezdő lépésekben megtámogatja, később már maga teszi meg önálló, sikeres lépéseit.

cheetahs_234_990x742

Ha nem kapja meg a támogatást, lehetőségei és adottságai nem kerülnek a megfelelő összhangba, ha tehetsége kibontakoztatásához nem erősödik meg kellőképpen, akkor elveszhet. Vesztét pedig pont a tehetségesség jelzőfényei: az érzékenysége, a céltudatossága, a kitartása, a szociális ügyessége okozhatja.

Ha a szülő felismeri gyermeke erősségeit, segítheti a többi területen való megerősödését is, hogy gyermeke azzá válhasson, aki valóban lehetne.

Tehetségalkatok

4 tehetségtípust különböztetünk meg, ezek az alaptípusok 2-2 (extrovertált-introvertált, tettorientált-személyorientált) dimenzió mentén kerültek meghatározásra. Alapja a kommunikációs eszköztár, ahogy a személy kapcsolatot teremt a környezetével, és a szociális közegben tanúsított viselkedése által felszínre hozza belső tartalékait.

Az Oroszlán  domináns típus erős és határozott, akár akaratosakká is válhat.

A Macska befolyásoló, optimista és ötletes, fontos számára a környezet visszajelzése.

A Kutya demokratikus típus, aki mindent meg is tesz az elfogadásért, lojális és harmonizáló, hajlamos a túlzott engedékenységre – saját érdekei háttérbe helyezésével.

Míg a szabálykövető Mókus megbízható és diplomatikus, már-már perfekcionista.

tehetsegalkat_honlapra

Hogyan tanulja meg saját gepárdságát az oroszlán?

Milyen az oroszlán, akiből bármi lehet? A társaságkedvelő, ugyanakkor a tevékenységet preferáló domináns oroszlán, az állatok királya. A nagy sörényű bömbölés-szerű üvöltése mindenkiben félelmet kelt, célja nem is más, mint az erejét megmutatni. Biztos önmagában és a képességeiben, pont ezért fordulhat elő, hogy nem tudja valódi tehetségét kibontakoztatni. Ranschburg Jenő találóan fogalmazza meg, hogy a napon heverésző oroszlán szemszögéből joggal tűnik hiperaktívnak a gepárd. Az oroszlán ugyan egyedül vadászik, a babérok az övéi, de szereti körülvenni magát olyan gyengébb oroszlánokkal, akik támogatják őt annak tudatában, hogy erős és lehetőségei végtelenek. Ami adottságai, elszántsága, és bizonyításvágya által így is van, de ez könnyen tévútra is viheti.

oroszlan

Mi kell ahhoz, hogy igazi gepárdkölyökké váljon? Az oroszlánnak meg kell tanulnia az érzékenységet: figyelni a körülötte lévő történéseket, észrevenni a legegyszerűbb dolgokat is, meglátni a részleteket és az összefüggéseket. Ha az oroszlán ki tud kecmeregni a saját elgondolásainak csapdájából, lehetőséget biztosít önmaga számára, hogy tovább fejlődjön, még többet látva, tapasztalva saját rendszerét felépíthesse. Meg kell tanulnia kivárni a lehetőséget, a megfelelő időt, ehhez tettvágyát, azonnali reakcióit kell kontrollálnia. Az oroszlán ugyanakkor szereti a kényelmet is, adottságainál fogva a társaság középpontja, mégis célszerű érzelmi intelligenciáját a szociális viszonyok jobbítása érdekében fejlesztenie.

Forrás: gepardsuli.hu