Tehetség-mediáció

A mediáció mint közvetítés, mint az egymással konfliktusba kerülő felek közötti viszonyrendezés egyre inkább teret nyer hazánkban. Ma még jellemzően bírósági ügyek alternatív megoldási módjaként van jelen a köztudatban, de egyre inkább a családi és iskolai vonatkozásokban is helyet kap ezen segítő tevékenység.

A mediáció eszköztárának ily módon létjogosultsága van a tehetséggondozás módszertani sokszínűségében is. A mediáció maga, mint alternatív konfliktuskezelési mód egy harmadik (semleges) fél bevonásával teremt konstruktív, megoldás-orientált teret a nézeteltérések tisztázására. A mediátor mint közvetítő nem tesz mást ebben a folyamatban, mint segíti a feleket a közös nyelv megtalálásában, mintegy tolmácsként funkcionálva az egymástól egyre távolodó problémaszemléletű megnyilvánulások között. A konfliktus alapja Edward de Bono megközelítésében maga a konfliktusos gondolkodás, mely szerint mindkét fél a saját rendszerében bennragadva egyre merevebbé válik. A konfliktus feloldása ily módon a konfliktusos gondolkodásból való kilépéssel, új nézőpontok megismerésével, rugalmas hozzáállással érhető el. A mediátor ebben a kilépésben segíti a feleket.

Elfogadó légkörben teret enged mindkét fél általi probléma-megfogalmazásnak, az érzelmek kifejezésének – minősítés és ítélkezés mentességet fenntartva minden résztvevő esetében. Már maga a kimondás felszabadító jelleggel bír, az elfogadás által pedig lehetőség nyílik a kompetencia-érzet újraalkotására. A mediátor nem oldja meg a helyzetet, nem javasol megoldást, hanem alkalmassá teszi a feleket, hogy miután a másik nézőpontjából is megismerték a problémát, tapasztalataikat transzformálják megoldási alternatívákká.
A tehetséges gyermekek esetében önmaguk megértése is már előrelépés, annak tudatosítása, hogy a más vagyok, velem valami nem stimmel, az nem probléma, hisz olyan erőforrássá alakítható, mely további teljesítményre teszi képessé az egyént. Ez önértékelésük, társadalmi önérvényesítésük szempontjából is kulcsfontosságú: merjék elhinni értékesek, különlegességük adekvát produktumokban alakot öltve társadalmi hasznosságukat is növeli. A szülő számára a gyermekének ezen vívódásának megismerése, a benne megfogalmazódó kételyek feloldása válik lehetségessé egy ilyen irányított, tisztázó beszélgetés által.

Érdekel a tehetség-mediáció →