Tanulási stílusok

A tanulási stílus támpont arra nézve, milyen megközelítéssel lesz tudja a legtöbb információt befogadni, feldolgozni, szükség esetén előhívni. Azon alapelvet követve, hogy az erősségre építve a fejlesztendő területek szinten tartása a cél, javasolt a tanulási stílusnak adekvát módszerben való jártasságot minél magasabb szintre emelni, az ahhoz kapcsolódó megvalósítási formát minél többet alkalmazni.

Mindenki rendelkezik egy egyéni befogadási és feldolgozási móddal, ez a mintázat határozza meg, mely csatornán keresztül képes a leghatékonyabban a szerkezetbe rendezésre. A legnagyobb hatásfokkal az rendelkezik, ha minél többféle csatornán jut el hozzánk az információ, ez mindenképpen növeli a megértés és a megjegyzés esélyeit. Az alapvető tanulási stílust ösztönösen használjuk, ez az erősségünk, az az alapmodalitás, melyen keresztül a fejünkben berendezzük a világot. ugyanakkor nem minden esetben ez a legalkalmasabb feldolgozási mód. Tanulási stílusunk megismerése ugyanakkor lehetővé teszi, hogy tudatosan is a legkézenfekvőbb módot használjuk az ismeretek elsajátítása során. Ismerni és megtapasztalni a többi tanulási stílust lehetőséget teremt a helyzethez és célhoz rendelhető adekvát feldolgozási mód megválasztásában. Az új módszerek megismerése és kipróbálása újabb tanulási tapasztalatot biztosít, így technikássá válva már veheti is a kalapját, hogy kellő motiváltsággal felszerelkezve célt érhessen.

A tanulási stílus az ideális team-szerepet is befolyásolja, ami azt jelzi előre, hogy a kompetencia-érzés és a sikerélmény milyen területen várható.

 modszerkocka3

Részlet a Gyerekjáték a tanulás II. könyvből, melynek várható megjelenése: november 22.

A tanulási stílus egy 30 kérdéses teszt kitöltése által meghatározható. Az erősségeket megismerve hatékonyabbá tehető az iskolai felkészülés, eredményesebbé és élménytelibbé válik maga a tanulási folyamat.

tanulasi stilusok