A tanulási nehézségektől a valódi zavarokig

Ma egyre több tanulási nehézséggel küzdő gyerek koptatja az iskolapadokat. Valóban ily rohamosan növekszik a számuk, vagy ennek megítélése változott inkább? Mi az oka, hogy egyre több digitális bennszülött kap sajátos nevelési igényű diagnózist?

A tanulás ma, amikor a gyerekek hamarabb tanulnak meg a tableten, okostelefonon tájékozódni, mint valós környezetükben, amikor a kezüket a képernyővel ügyesítik a ceruza helyett, mást jelent, más megközelítést kíván. A mai gyerekeket digitális bennszülöttekként emlegeti a szakirodalom, akik már eleve beleszülettek a digitális kultúrába. E megközelítés szerint a szülők és pedagógusok bevándorlók az online világba. A helyzet visszássága ugyanakkor, hogy a bevándorlók felelőssége, hogy a gyerekeket megtanítsák, rávezessék, hogyan tudnak valóban boldogulni a Neumann-galaxison. Milyen változásokat idéz elő ez a korszakváltás a gondolkodásunkban, tapasztalatszerzésünkben, világképünkben?

A nehézségektől a zavarokig

tanzav

Ma az iskolában a legtöbb gyereknek nehézségei támadhatnak, ennek okai:

– a megváltozott életmód hatására a legtöbb gyerek részképességei kiegyenlítetlenek az iskolába kerüléskor, ami eleve nehezíti az írás-olvasás elsajátítását;

– a klasszikus tanítási módszerek valamint a tananyag mennyisége még nagyobb erőfeszítést kívánna a már digitális korban szocializálódott kisiskolásoktól;

– tanár és diák eleve más „nyelvet” beszélnek: a gyerekek a többcsatornás, ingergazdag kommunikációhoz szoknak már iskolás korukra, így jellemzően unatkoznak az órákon – legyen bármely érdekfeszítő is a tanár általi képekkel, effektekkel nem kísért élőbeszéd.

http://www.dreamstime.com/-image20515227Mindez már magában elégséges, hogy nehezebben menjen a tanulás. A nehézségek megelőzhetőek, az iskola első éveiben korrigálhatóak. A diagnosztizált tanulási zavar, mint például a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mint neurológiai sajátosság, sajátos nevelési igénnyel rendelkezik. Ebben felkészült szakemberek segítségével, tudatos szülői hozzáállással segíthető a gyermek, hogy a sajátos látásmódban rejlő lehetőségek előnyeit is érezze, ne csak a hátrányait szenvedje.
Akinél ugyanis diagnosztizálnak valamilyen tanulási zavart, ami ma jellemzően rögtön címkévé válik, az bekerül egy ördögi körbe. Így a tanulási nehézségek beilleszkedési problémákat, önértékelési zavarokat hoznak magukkal, ami végül egymást generáló folyamatokat indít be. Hogyan segítheti ebben a szülő a gyermekét? (…)

Folytatás: Gyerekjáték a tanulás

TANULÁSMÓDSZERTANI KIADVÁNY 4-10 ÉVES GYEREKEK
TANULÁSI KÉSZSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉHEZ 

 

ÉRDEKEL! MEGRENDELEM!