A tanulás tanulása felnőttként

A deutero, legmagasabb szintű tanulás annak tanulása, hogyan viselkedem én adott helyzetben, hogyan állok helyt a feladatvégzés során. Így nem az a lényeges, hogy mit tanultam meg, hanem azt tanulom, hogyan tanulok, mit érzek, mit tapasztalok a tanulás folyamatában. 

 Amikor ismereteket szerez az egyén, mindig több szinten, egymással párhuzamosan szerzi azt. Bateson szerint az adott tartalom kritikátlan beprogramozása jelenti az első szintet, amely az úgynevezett “proto-tanulás”. A “proto-tanulás” során szerzi meg az egyén az ismereteket, az alapvető szellemi készségeket: írás, olvasás, számolás, az automatizált rutintudások készségeit, a ténytudást.
Vele egyidőben zajlik egy másik tanulás, a “deutero-tanulás”, amelyben az egyén a helyzet jelentéséből tanul meg kontextusokat felismerni, a ténytudás adataiból kontextusokat “számára-valóan” értelmessé tenni. Ez a tanulás a “szubjektív-üzenet-olvasás”, a “viszonyulás-meghatározás” szempontjából döntő jelentőségű. Ez nem információ centrikus, hanem azt határozza meg, hogy az egyén adott szituációt hogyan fog fel, miképpen értelmezi abból saját szerepét, mások viselkedését. Szemüveg ez, amelyen át mindenki speciálisan egy bizonyos módon látja ugyanazt a kontextust, más-más szubjektív számára-való üzenetet olvas egy-egy objektív helyzetből. Ez határozza meg a szemléletmódot, az ítéleteket, a valósághoz való viszony én-bevontságát, a személyiség világszemléletét. (Gerencsér Katalin: A művelődési szükségletek determinánsai)

A deutero tanulás annak tanulása, hogyan viselkedem én adott helyzetben, hogyan állok helyt a feladatvégzés során. Önmagunkról, önmagunknak a tanulási folyamatban betöltött szerepéről szóló tudás. A deutero tanulás a kompetenciafejlesztést támogatja, hisz ezen a szinten a képességekről, gondolkodási és döntési helyzetek ismert vagy tudattalan mintáiról, a személyes működési elveinkről szerezhetünk tudomást.

Egyhurkos, kéthurkos és deutero tanulás

–        egyhurkos: hiba észlelése (rajtam kívüli: felesleges erről beszélni; belülről fakadó: tényleg, én elég jó vagyok?) és javítása: a magatartás változik, a magatartást vezérlő célok, gondolkodási és viselkedési minták, szemléletmód, értékeke és előfeltevések megkérdőjelezése nélkül.

–        kéthurkos: kritikai vizsgálat alá vesszük a változókat – a magatartás módosulásán túl az azt vezérlő normák, értékek, szemlélet és gondolkodásmód megváltoztatása.

–        deutero: a tanulás tárgya maga a tanulási folyamat. (Hogyan tanulunk? Milyen körülmények segítik illetve gátolják a kéthurkos tanulást?)

Hogyan tanulunk felnőttként?
onkepzes_modszerkocka

  • jellemzően, ha probléma van
  • azt és akkor, amit muszáj
  • ritkán eljutva a deutero tanulás szintjére, az igazi változáshoz

A tanulás a deutero tanulás hatékonyságával – élethosszig.