Project-map Módszerkockával

A project-map a Módszerkocka gyakorlását segítő vizuális eszköz. Használhatósága és értéke abban áll, hogy könnyen elkészíthető, IGAZI alkotás, miközben a tanulási folyamatokat támogatja.

A MÓDSZERKOCKÁVAL KÉSZÍTHETŐ PROJECT-MAP MEGISMERHETŐ FOGLALKOZÁSINKON, OTTHONI ELKÉSZÍTÉSÉNEK MÓDJA TANFOLYAMAINKON.

Miben áll a projektmódszer lényege?

“A projekt egy olyan sajátos tanulási egység, tanulási technika, amely a megismerés fő forrásává az önálló és csoportos tapasztalást teszi. Más szóval a projekt egy ismeretszerzési folyamat, amely az elsajátítást egy alkotó folyamat részeként és eredményeként valósítja meg. A módszer lényege nem kizárólag az, hogy a tanulók egy-egy problémára megoldást találjanak, hanem az, hogy a lehető legtöbb összefüggést és kapcsolódási pontját is felfedjék. A passzív befogadó és feldolgozó magatartás helyett a diáknak lehetősége van saját meglévő képességeinek, viselkedési formáinak kipróbálására, és újak kialakítására. A projektmódszer fő értéke, és egyben leginkább hasznosuló eleme, maga a munkafolyamat, a munka konkrét eredményei és végtermékei mellett. Vagyis a projektmunka során megvalósuló ismeretelsajátítás mellé fontosságban felzárkózik maga a gondolkodási folyamat, valamint az egyéb gyakorlati tevékenységek megvalósítása során szerzett tapasztalatok, élmények szellemi és érzelmi hatása.” Forrás