Olvasónapló hívókártyákkal

Az irodalmi szövegek az olvasás által válnak „valódivá”, az olvasó kérdései teszik élővé, aktuálissá. A szerző-mű-befogadó egymásra hat, kölcsönösen befolyásolja magát az értelmezést.

Az irodalmi művek értelmezése egy adott kor kontextusában egy bizonyos megközelítésmódja egy témának. Érdekessége, amilyen eszközökkel megjeleníti a szerző, a keretek: a műfaj és a cím, valamint a szereplők egymásra hatása.

Az olvasónapló klasszikus értelmezése a történet bemutatását, a szereplők és a helyszín leírását jelenti. Ebből a megközelítésmódból hiányzik a szöveggel való játék, ami ily módon ellenmondásban van azzal, hogy az olvasói kérdések teszik teljessé magát a művet.

A hívókártyákkal készülő olvasónapló ily módon a szöveg játékos feldolgozását segíti, azaz a szövegvilág jelentésrétegeinek feltárását, a saját kérdések megválaszolását.