Népmese napja

„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktők kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli kincseket!”

Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából, melynek hatására Benedek Elek születésnapján minden évben a népmeséé lett szeptember utolsó napja.

A mese aktualitása

Mikor, mit, hogyan meséljünk a gyereknek? Meséljünk egyáltalán, vagy nézze, hallgassa, olvassa maga? Mit jelentnek a mesék, milyen lehetőség rejlik a mindennapi mesében? Mit ad a MA emberének a NÉPMESE? Az otthoni meséléstől a meseterápiáig, a népmese napja alkalmából.

Szeptember 30-a a népmese napja, melyről 2005 óta emlékezünk meg minden évben, Benedek Elek születésnapján. E jeles nap kijelölését a Magyar Olvasástársaság kezdeményezte: „Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktők kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli kincseket!”

A népmesék kincsei

A népmesék őrzik azokat a szellemi hagyományokat, melyek évszázadokon keresztül a mindennapok útmutatói voltak a közösség minden tagjának. Felnőttek és gyerekek összegyűltek, és órákon keresztül hallgatták azokat a történeteket, melyekben válaszokat kaphattak arra, hogyan boldoguljanak az életben, milyen lehetőségeik vannak a külső ellenségek és a belső démonok legyőzésére, mit tehet az ember, ha válaszút elé kerül. A mesék kalauzolták az embereket a mindennapok kihívásai közepette, képzeletükben bejárták a kacsalábon forgó palota összes szobáját, látogatást tettek a Nap pitvarában, felfedezték az Üveghegyet, és leereszkedtek az alvilágba. A képeket értő és a szellemi hagyományokhoz kapcsolódó felnőttek értették a mesék üzeneteit, képesek voltak mindennapi életükre lefordítani a mesei szimbólumok jelentéseit. A gyerekek pedig hallgattak, figyeltek, raktároztak. Belenőttek az ősök tudásába. A gyermeki tudat mindig csak annyit fogad be, amit megérteni még képes. A mese az ő esetükben prevenciós hatással bírt, felkészítette őket a lehetséges nehézségekre, és eszközt adott a kezükbe azok megoldásához.

A mese ereje

reggeli-meseA mese hatással van a mesét hallgató gondolkodására, érzelmeire, viselkedésére. Képes megerősíteni az önbizalmat, utat mutatni reménytelen helyzetekben, választ nyújtani a sokszor ismételt kérdésekben. Ehhez jártasság kell a mesék világában, amit ma felnőtteknek újra kell tanulnia. A gyerekek jó része viszont még őrzi a képekben gondolkodás képességét, így ők hamarabb indulnak mesés vándorútra a jól megválasztott népmesék útján. Minden életkornak megvan a maga gondolkodási mintázata, az érzelmi befogadás mértéke. A mesemondás révén beleélik magukat a mese világába, a hős szerepébe bújva elnyerik jutalmukat. Mai kifejezéssel élve: erősítik rezilienciájukat, alkalmazkodóképességüket.

Meséljünk a gyerekeknek reggel, a napindító mese segít összerendezni a jobb és a bal agyfélteke működését, szorongásoldó, így felkészít a nap váratlan kihívásaira is, hisz tudjuk tarisznyánkban ott lapulnak a legfontosabb tartalékaink. És ez nemcsak a gyerekeknek hasznos!

És hogyan lesz az otthoni mesélés a közös minőségi idő élménye?

otthoni_meseles

Kép: thesun.co.uk