Módszerkocka az óvodában

A Módszerkocka az óvodai foglalkozások során is használható, tanuláselőkészítő szereppel bír. Az óvodai tudásszomj, a belső motiváció megőrizhetővé válik, az ösztönös tanulási késztetés „átmenthető” ezáltal az iskolai gyakorlatba. A gyerek, aki képes a különböző módszereket tudatosan használni,  könnyebben veszi az akadályokat az iskolai változások közepette.

A megfelelő felkészülés az iskolai sikerek megalapozásának legbiztosabb módja.

Az óvodapedagógus a szülővel együttműködve egy életre szóló lehetőséget biztosít a gyermeknek, ha az iskola kapuit átlépve képessé válik a belső motiváció megőrzésére, azaz biztos módszerekkel rendelkezik a világ megismerésére, az információk rendszerezésére, a tudás beépítésére.

A Módszerkocka óvodai alkalmazása lehetővé teszi a tanulás élményének megőrzését. Ezt támogatandó a már az óvodában elsajátítható lapbook készítése, mely az alkotó tanulás élményét nyújtja a világra nyitott, alkotni vágyó, magukat és valódi képességeiket megmutatni akaró ovisoknak. A lapbook elkészítése egy projekt megvalósítása, ami előkészíti az iskolai kooperatív tanulást, és megteremti az otthoni önálló tanulás kialakulásának lehetőségét.

A Módszerkocka és Lapbook óvodai alkalmazása fejleszti a finommotorikát, a gondolkodást, a kreativitást, a kommunikációs készségeket, a szociális kompetenciát.