Módszerkocka – alkotva tanulunk

A Módszerkocka a tanulás új megközelítésmódját nyújtja, mely az óvodáskori játéktól indulva az élethosszig tartó tanulás alappillére lesz. A Módszerkocka így a metatanulás, a tanulás tanulásának kezdő lépéseitől, a gondolkodás értékének és az alkotás élményének letéteményesévé válik.

 A Módszerkocka tanulási és gondolkodási stratégiák kialakítását teszi lehetővé, miközben a kézírás, a grafikus tevékenység megkívánta pszichikus pályák kiépítésével a begyakorlott technikák készséggé, automatizmussá válnak. A Módszerkocka mindennapi gyakorlatba való beépítése által így észrevétlenül válik a tanulás kényszerből, kelletlen kötelességből érdekes, kreatív játékká.

 A Módszerkocka metodikája sokrétű tudományos forrásból táplálkozik,
így több szinten használható módszertan.
(A módszertan szerzői jogvédelem alatt áll.)

Ajánljuk szíves figyelmébe:

Érzelem-napló

Élethelyzetek, értékek és érzelmek feldolgozásához különböző történeteken, meséken keresztül. A hívókártyák piktogramjai a feladatok mellett megtalálhatóak, használni anélkül is lehet. Az Érzelem-naplók az intellektuális feldolgozást célozzák, a történetek mondanivalói azonban beépülnek a tudattalanba, így szükség esetén használható eszköztárrá válnak. Jelenleg rendelhető: Kenguru az iskolában

Kenguru az iskolában 790 forint

Tanulás Módszerkockával

Gyerekjáték a tanulás I. – II.

A gyerekek tudnak tanulni, él bennük a kíváncsiság és a felfedezővágy. És igen, már ovisként érdemes ezekre építeni. Ha a játékospolcon helyet kap például a Módszerkocka, a közös alkotó tevékenység során eszerint választunk elfoglaltságot, természetes lesz számára, hogy később az évszámok vagy a kémialecke tanulásánál is ezt alkalmazza. Módszerkockával az 5-10 éveseknek 120 gyakorlatot kínálunk a játékos tanulásra, még a 10-18 éves korosztály 99 utat választhat, hogy minél hatékonyabb legyen az iskolai felkészülése a szabálytanulástól a szövegalkotásig.

 Gyerekjáték a tanulás I. CD melléklettel 3490 forint

Módszerkocka az óvodában, iskolában

Az óvodai, iskolai gyakorlatba beépíthető gyakorlatok, játékos megvalósítási módok. Használható óvodai foglalkozásokhoz, napköziben, egész napos iskolában.

 

Írásra hangoló Módszerkockával

Ismerkedés a Módszerkockával, az íráskoordináció fejlesztése 5-7 éveseknek. A Magyar Írásterápiás Egyesület ajánlásával.

 Írásra hangoló Módszerkockával 1490 forint

Olvasónapló Módszerkockával

Módszerkocka segítségével elkészítjük a saját, olvasmányélményen alapuló olvasónaplónkat, amelyhez izgalmas tollpróbálgatások által a fogalmazási készség is fejlődik.

 

Módszerkocka – kulcs a tanuláshoz

A Módszerkocka metodikájának bemutatása, gyakorlatok az otthoni alkotó tanuláshoz, Módszerkocka; a belső motiváció megőrzéséhez, hogy FLOW-élmény legyen a tanulás: TACS.

Módszerkocka – kulcs a tanuláshoz 1890 forint

Alkotó tanulás Módszerkocka Hívókártyákkal

Dobj egy kérdést!

Aki már annyira nyitott, hogy próbálkozzon, letérjen a kitaposott ösvényekről, és „játsszon” az anyaggal, már „gondolkodni tanul”. Az iskolában az ösztönös felfedezésvágyra sokszor nincs idő, hisz túl nagy az anyag, és mivel egyre különbözőbb felkészültséggel érkeznek a gyerekek a tudás házába, szinte lehetetlenség is mindenki számára használható tudást átadni. Mert az iskola a tudást átadja, nem a személyes tudáskonstrukciók kialakítására fókuszál. Pedig a tudásépítés olyan, mint a puzzle-játék: a már meglévő részekhez igazítjuk az új elemeket. Elhatározás kell, hogy hozzákezdjünk, kitartás, hogy befejezzük. A Módszerkocka hívókártyáival a puzzle-játék módjára építhető az új információ a már meglévő tudásrendszerbe. 48 gondolathívogató kártya, amit 5 éves kortól használhatunk, felső korhatár nincs, mert ha szokásunkká vált, később is magunknál tartjuk. Én például írás közben is használom, ha egy lépésnél elakadok, egy új irányra van szükségem. Az új ötletek a gondolkodás alappillérei. Új ötletekre van szükségünk a problémamegoldásban, az alkotásban, ahhoz hogy valamit jobbá tegyünk, vagy éppen hogy egyszerűsítsünk. Meg kell tanulni tudatosan használni az ötleteinket, ebben segít a Módszerkocka. A leghatékonyabb tanulási forma a kérdezés, így a hívókártyákkal az olvasónapló is olvasmányélményen alapul, a kreatív írás bővíti a kommunikációs eszköztárat, az érzelemnaplóval fejlődik az érzelmi intelligencia.

A kiadvány a Módszerkocka Hívókártyák leírását, a Nyomozónapló elkészítésének elveit, kérdéseit tartalmazza.

Dobj egy kérdést! + hívókártyák 4990 forint 4490 forint

Megrendelés