“Mindenki jó valamiben” – akkreditált továbbképzés

A program kiemelt célja a „Mindenki jó valamiben” mottó szellemében
a pedagógusok érzékenyítése a tehetségtámogatás témakörében.

A Módszerkocka JÁTÉKOS eszköztára lehetőséget kínál, hogy a tanulás (és a tanítás) flow-élmény legyen kényszer és kötelesség helyett. A módszertan célja a gyerekek megkínálása az alkotó tanulás élményével felkészítve őket az önszabályozott tanulásra vagy éppen a csoporttagokkal való együttműködésre. A Módszerkocka eszköztára a konstruktív problémamegoldás, a kreativitásfejlesztés és a kritikai gondolkodás formálására fókuszál. A tehetségtámogatás szellemében a tehetséggondozás prioritást élvez a tehetségazonosítással szemben, így a Módszerkocka és hívókártyái által minél többféle lehetőséggel megkínálva a gyerekeket tapasztalatot szerezhetnek a különböző megoldási módokban, és ráismerve saját erősségeikre sikerélményük lehet.

Módszerkocka - kulcs a tanuláshoz

Az óvodai tanulás-előkészítő fázistól az érettségire való felkészülésig használható módszertan megismertetésében hangsúlyos a differenciált feladatvégzés lehetőségeinek bemutatása is. A képzés során a coaching-szemlélet kialakítása és a gyakorlati eszköztár megteremtése lehetővé teszi, hogy a pedagógusok a gyerekek erősségeire építve tehetségalkatuknak megfelelően segítsék őket a flow-élmény elérésében, képességeik teljesítménybe fordításában, tehetségük kibontakoztatásában.

A coaching elemek a célkitűzés-megvalósítás-reflexió tudatos kialakítását és alkalmazását is segítik a pedagógusi munkában. A program a kétszeresen kivételes tehetségek fejlesztési lehetőségeit is felöleli.

A program elméleti részei a tehetségtámogatás és tanulásmódszertan ismereteit involválják, sajátélményű gyakorlatai, kiscsoportos kooperatív feladatmegoldásai, interaktív nagycsoportos tapasztalatai a mindennapi pedagógiai munkát segítik.

A 75 %-ban gyakorlati képzés hozzásegíti a pedagógusokat a tehetségtámogatás pilléreinek, a személyiségfejlesztésnek és az egyéni tanulás stratégiák kialakításának módszertani tudatossághoz, bővíti diagnosztikai és fejlesztői eszköztárukat.

tovabbkepzes_mk
30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés

Részvételi díj: 45 ezer forint / fő 

(Gratis a Dobj egy kérdést! kiadvány hívókártyákkal.)

Használja ki a 10 %-os előfoglalási kedvezményt, legyen a vendégünk a képzésen!  

KÉPZÉSI NAPTÁR l

A nyári ingyenes online kurzusunkra való jelentkezést lezártuk!