Mi az intelligencia?

“Az intelligencia egy bizonyos kvantuma velünk születik. Hogy ezt ki tudjuk-e hozni magunkból, környezetünktől függ. Senkiből nem lehet többet kihozni, mint ami benne van. De sokszor fordul elő, hogy kevesebb bontakozik ki, mint amennyi lehetséges lenne.” Vekerdy Tamás

Az intelligencia legfontosabb jellegzetességei az alábbiakban mutatkozik meg:

  • Az értelmi képességek rendszere, amely lehetővé teszi a sikeres megoldásokat és ezáltal a környezetünkhöz való sikeresebb alkalmazkodást.
  • A megismerési folyamatok által meghatározza a képességek rendszerének belső struktúráját.
  • Segítségével leküzdhetők a nehézségek, megoldhatók a problémák és feladatok.
  • Meghatározza az általános és speciális képességek függvényében megjelenő teljesítményt.
  • Nem azonos tények, ismeretek birtoklásával, a lexikális tudással, de mutatja, hogy milyen mértékben vagyunk képesek alkalmazni tudásunkat.
  • A tevékenység gyakorlatiasságában mutatkozik meg.
  • Fejleszthető.

Az intelligencia mérése

Az intelligencia mérése tesztekkel történik. Az első intelligencia tesztet 1905-ben Simon és Binet dolgozta ki Franciaországban. A teszt iskoláskorú gyermekek számára készült, azzal a céllal, hogy segítségével kiszűrjék azokat a gyerekeket, akik nem alkalmasak beiskolázásra. Egy intelligencia teszt sok különböző típusú feladatsorból áll. (analógiás gondolkodást mérő feladatok, szabályfelismerés, számolási feladtok stb.) (Forrás: ektf.hu)
Többszörös intelligencia

Új paradigmát jelent a témáról való gondolkodásban Howard Gardner megközelítése, mely szerint 8-féle intelligenciával rendelkezünk.

Az iskolában jellemzően a bal agyfélteke katonás rendje az elvárt, még a jobb agyfélteke sajátosságai, a képzelet, a vizualitás, a zeneiség háttérbe szorul, jellemzően “készségtárgyakként” az oktatás mostohagyerekeiként kezelve. Egyre több kutatás igazolja azonban, hogy az eredményes gondolkodáshoz agyunk mindkét felére szükség van. Az oktatás feladata így éppen az (lenne), hogy megtanítsa, hogyan használhatjuk a gondolkodás összes rendelkezésünkre álló lehetőségét, hogyan teremthetünk átjárást a két agyfélteke között, ahogy arra Dr. Gyarmathy Éva is több helyen felhívja a figyelmet.

Az iskolában az lesz sikeres, aki a verbális vagy logikai-matematikai intelligenciaterületét megcsillogtatja. Még a sportban sikeres, azaz a testi-kinesztetikus területen erős, vagy a magas zenei intelligenciával rendelkező hangszeren játszó gyereket nem illetnek hasonló, kiválóságukra utaló “címkék”.

A címkék helyett azonban érdemes lenne arra fókuszálni, ki miben jó, mi az erőssége, s abban minél több sikerélményhez juttatni. A gyerek erőssége, a kiemelkedő intelligenciaterülete azt is meghatározza, milyen módon veszi fel az információt, hogyan képes az új ismeretet kapcsolni a tudásháló már meglévő elemeihez. Az intelligenciaterület és tanulási stílus így kölcsönhatásban van, a hatékony tanulás kulcsa  az egyéni utak felismerése és bejárása.

Ismerd meg a Módszerkockát, találj rá a saját utadra!

Tanulásmódszertan és tehetségtámogatás