Mese-coaching

Hogyan segítik a mesék a tanulás támogatását, a tehetség kibontakoztatását, a reziliens hozzáállás formálását? A “Coachinggal oktasd, játsznai is engedd..” kiadványunk 50 gyakorlata mellett 7 mesével is gazdagítja a pedagógusok eszköztárát.

„A mesék végső soron olyan történetek, amelyek arról szólnak, hogy az ember élete során bármikor több lehet annál, mint amit az adott pillanatban éppen él.” / BOLDIZSÁR ILDIKÓ/

IRÁNYTŰ A MESÉKHEZ

Mesék története
A népmesék őrzik azokat a szellemi hagyományokat, melyek évszázadokon keresztül a mindennapok útmutatói voltak a közösség minden tagjának. Felnőttek és gyerekek összegyűltek, és órákon keresztül hallgatták azokat a történeteket, melyekben válaszokat kaphattak arra, hogyan boldoguljanak az életben, milyen lehetőségeik vannak a külső ellenségek és a belső démonok legyőzésére, mit tehet az ember, ha válaszút elé kerül. A mesék kalauzolták az embereket a mindennapok kihívásai közepette, képzeletükben bejárták a kacsalábon forgó palota összes szobáját, látogatást tettek a Nap pitvarában, felfedezték az Üveghegyet, és leereszkedtek az alvilágba. A képeket értő és a szellemi hagyományokhoz kapcsolódó felnőttek értették a mesék üzeneteit, képesek voltak mindennapi életükre lefordítani a mesei szimbólumok jelentéseit. A gyerekek pedig hallgattak, figyeltek, raktároztak. Belenőttek az ősök tudásába. A mese az ő esetükben prevenciós hatással bírt, felkészítette őket a lehetséges nehézségekre, és eszközt adott a kezükbe azok megoldásához.

A mese ereje
coachinggal oktasdA mese hatással van a mesét hallgató gondolkodására, érzelmeire, viselkedésére. Képes megerősíteni az önbizalmat, utat mutatni reménytelen helyzetekben, választ nyújtani a sokszor ismételt kérdésekben. Ehhez jártasság kell a mesék világában, amit ma felnőtteknek újra kell tanulnia. A gyerekek jó része viszont még őrzi a képekben gondolkodás képességét, így ők hamarabb indulnak mesés vándorútra a jól megválasztott népmesék útján. A gyermeki tudat mindig csak annyit fogad be, amit megérteni még képes. Minden életkornak megvan a maga gondolkodási mintázata, az érzelmi befogadás mértéke. A mesemondás révén beleélik magukat a mese világába, a hős szerepébe bújva elnyerik jutalmukat. Mai kifejezéssel élve: erősítik rezilienciájukat, alkalmazkodóképességüket.
Meséljünk a gyerekeknek – kicsiknek és nagyoknak! A mese segít összerendezni a jobb és a bal agyfélteke működését, szorongásoldó, így felkészít a váratlan kihívásokra is, hisz tudjuk: tarisznyánkban ott lapulnak a legfontosabb tartalékaink. És ez nemcsak a gyerekeknek hasznos!

megrendeles