MÁTRIX, a tanulás 6 lépéses modellje

A tanulási képességek fejlesztése különösen fontos ma, így azoknak is célszerű erre figyelmet fordítania, akik kevesebb időt és alkotó tevékenységet kívánnak e tevékenységbe invesztálni.

.

A tanulás hatékonyságának növeléséhez tanulástechnikai ismeretek javasoltak – már 12 éves kortól. Ez különösen indokolt, hiszen a XXI. század emberének életét már az élethosszig tartó tanulás határozza meg. Hatalmas méretű információhalmazból kell tudnia kiválogatni – megfelelő tanulási technikákkal, aránylag rövid időn belül – azt a tudásanyagot, amelyre szüksége van.

Hogyan tudnak ma, a Z-generáció gyerekei hatékonyan és eredményesen a belső motivációt megtartva tanulni? A MÁTRIX-modellt, a tanulás 6 lépéses metodikáját használva eredményesebbé tehető a feldolgozás folyamata.

matrix3A felső tagozatos és középiskolás diákok akár egy pár hetes tanulástechnikai tréningen már olyat kódokat kapnak a gondolkodásuk, kreativitásuk, együttműködő készségük aktiválásához, melyekkel az élet bármely területén tudatosabbá, eredményesebbé és hatékonyabbá válhatnak.

Mindezek során megismerhetik saját tanulási stílusukat, erősségeiket és korlátaikat, és ezt követően a szükségleteiknek megfelelően képesek lesznek kialakítani új tanulási stratégiáikat, amelyekkel képességeik is jobban kibontakozhatnak, fejlődhetnek.

A tanulástechnika tréning az alábbi tanulási képességet meghatározó területek fejlesztése mentén szerveződik:

  • Tanulási motiváció növelése
  • Teljesítményszorongás csökkentése
  • Figyelemfejlesztési technikák
  • Memóriakapacitás növelése
  • Hatékony tanulási stratégiák kialakítása
  • Szövegértés fejlesztése
  • Lényegkiemelés
  • Hatékony jegyzetelési technikák
  • Problémamegoldás fejlesztése, javítása
  • A tanulás optimális fizikai körülményeinek kialakítása

A digitális korban szinte már természetesnek számít, hogy ismeretek elsajátítása online formában is megvalósuljon, így tanulástechnika tréning már saját időbeosztás és fizikai távolságok leküzdése nélkül is elvégezhető.