Kortárs irodalom alsóban

Pedagógus továbbképzés azoknak, akik szívesen ismerkednének meg minél közelebbről és minél sokrétűbben a kortárs gyerekirodalom jellegzetes irányaival, igényes kiadványaival, illetve a kortárs szövegek és illusztrációk szerepével az olvasóvá nevelés és a személyiségfejlődés folyamatában.

a

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által indított képzés tartalma:

“A képzés elsősorban a kortárs gyerekirodalom szélesebb spektrumú megismeréséről, tanító-nevelő munkában való alkalmazhatóságáról szól. A résztvevők megismerkednek azzal, hogy milyen szerepet tölthet be a kortárs gyermekirodalom az olvasóvá nevelésben és a gyerekek személyiségének fejlődésében. Saját élményű tanulás során találkoznak a kortárs irodalmi alkotások feldolgozásának korszerű módszereivel, hogy aztán alkalmazzák ezeket a magyar-, illetve könyvtári órák keretében, már a képzés során is. A megismert kreatív ötletek és módszerek segítségével a pedagógusok fokozhatják a gyerekek olvasás iránti érdeklődését egyrészt az izgalmas szövegek hatására, másrészt azzal, hogy a feldolgozott művek alkalmat adnak az őket foglalkoztató érzelmi, szocializációs, társadalmi, azaz a személyiségfejlődésükre ható kérdések megbeszélésére. Kiemelt hangsúlyt fektetünk az illusztrációk jelentőségére és felhasználásuk lehetséges módjaira, hiszen a gyermekirodalmi kiadványokban a kép a szöveggel egyenértékű. A résztvevők tájékoztatást kapnak a magyar gyerekirodalom legjelentősebb kortárs szerzőiről, művekről, illusztrátorokról, valamint a gyerekirodalommal kapcsolatos kritikákat, híreket, információkat megjelentető online és nyomtatott fórumokról és a szakirodalomról.”

A képzésre jelentkezni április 15-ig lehet.

Bővebb információ ITT olvasható.

Forrás – szöveg: ofi; kép: pixabay