IPR-ben elszámolható könyvünk

Az integratív oktatási programok képességfejlesztési tevékenységei −tantárgyi, nem tantárgyi, tevékenységközpontú programok, komplex művészeti fejlesztés, erdei iskola stb. −szükségszerűen mozdulnak el az egyéni képességkibontakoztatást lehetővé tevő eszközök irányába. Közben az interperszonális képességeket is tudatosan fejlesztik, hiszen egy heterogén csoportban a különböző gyermekek megfelelő fejlesztéséhez elengedhetetlen az egyéni nyomon követés és a fejlesztési tervek alkalmazása.

Képességfejlesztő programok – képességkibontakoztatás

A nem klasszikus iskolás rutinokra, képességekre épülő, kooperatív alapelvek szerint szerveződő, tevékenységközpontú, esetleg művészeti jellegű fejlesztő foglalkozások egyformán új terepet (tanulnivalót és sikereket) jelentenek a gyerekeknek. Ezek sikert, megbecsülést hozhatnak az egyébként nehezen boldogulóknak is. A fenti technikák kisiskoláskori fejlesztő hatása a tanulási képességek kialakulásában erősebb, mint a közismereti oktatáshoz kötődő gyakorlás, korrepetálás. (Forrás)

IPR-ben elszámolható:

Gyerekjáték a tanulás könyv + lapbook csomag

A szociokulturálisan hátrányos helyzetű gyerekek tanulási készségének fejlesztése, a természetes belső motivációjuk megőrzése, a játékos tanulás megalapozása kiemelten fontos terület. A könyv és a hozzá tartozó CD gyakorlatai által gyerekjáték lesz a tanulás. A könyvhöz tartozó lapbook által az alkotó tanulás élményét is átélhetik a gyerekek.   Elszámolható: 2.a

Óvoda-iskola átmenet

Hogyan segíthető az óvoda-iskola átmenet a szociokulturálisan hátrányos helyzetű gyerekeknél? Milyen nehézségekkel kell szembenézniük, milyen eszköztárral kell rendelkezniük az új kihívások megoldásához? Módszertani anyag.  Elszámolható: 1.c

További elszámolható tevékenységeket ITT talál.