Intézményi tehetségtérkép

Milyen erősségek mutatkoznak meg a diákoknál – egyénenként vagy egy egész osztályban? Milyen érdeklődési profilhoz igazítsuk az intézmény tehetségprogram kínálatát? Hogyan motiválhatók a kamaszok a tanórai feladatvégzésben?Érdemes a végén kezdeni a válaszokkal.  A motiváció genereátora az érdeklődés. Érdeklődési terület szerint specifikált feladatokkal könnyen kimozdíthatók a passzivitásból a fiatalok. Minden tantárgy magában hordozza a gardner-i intelligenciaterületek szerinti feladatvégzés lehetőségeit, így egy matekórán is aktivizálható a nyelvi-verbális vagy éppen a testi-kinesztetikus terülen jól mozgó diák is.

Képesség helyett érdeklődés

„Az érdeklődés a fejlődés motorja és irányítója is. Azok a tevékenységek, amelyek örömet okoznak, fejlesztenek a leghatékonyabban, mert többször és intenzívebben tevékenykedik az egyén a kedvelt területeken. (…) A képesség mérése egy adott pillanatban már elért szintet mutatja. Az érdeklődés pedig a jövő fejlődési irányát és erejét. Ahol a legnagyobb az érdeklődés, ott lesz a legnagyobb a fejlődés, és fordítva, egy-egy tevékenység elkerülése azon a területen a képességek stagnáláshoz, a fejlődés elmaradásához vezet.”[forrás]

Az érdeklődésvizsgálat jóval eredményesebbé teszi a kettős különlegességű tehetségek felismerését is, hisz az ő esetükben különösen igaz, hogy az érdeklődésben megmutatkozó irányvonalak (cselekvések) jobban képesek előre jelezni a fejlődést, mint a képességek adott pillanatban történő „bemérése”.

Érdeklődésvizsgálat

Az érdeklődésvizsgálat online lehetőségét biztosítja a Gyarmathy Éva által kifejlesztett Érdeklődés térképe.

Ahhoz, hogy összehasonlítható és a nyomon követést biztosító egyéni és csoportos profilt készíthessünk tanulóinkról, a Pedteszt rendszere komplex rendszerének használata javasolt.

A Pedteszt a többszörös intelligencia területek alapján az erősségek, a kevésbé preferált területek mellett az adott tevékenységcsoport motivációs szintjét is képes detektálni.

Hogyan használható ez a mindennapi gyakorlatban?

  1. Egyéni felmérés: a tanulók egyéni kód alapján tölthetik ki az Érdeklődés-tesztet, ami alapján egyéni profiljukat elkészíti a program (grafikonnal, szöveges értékeléssel).
  2. Az egész osztály állat kitöltött teszteket a pedagógus kétféle formában tudja használni: a grafikus összesítés az osztály érdeklődési területét jelzi vissza:

Ez alapján az aktivitás-tartományban lévő erősségekre fókuszálva a tanórai feladatszervezés fő iránya is megismerhető.

Összesített Excel-táblázat alapján az egyes diákok motivációs szintje válik kiértékelhetővé.

3. A fentiek alapján az egész intézményre készíthető tehetségtérkép, vagy évfolyamokra bontott áttekintés is lekérdezhető.

Ismerje meg a Pedteszt nyújtotta lehetőséget,

készítse el az osztálya vagy az intézmény tehetségtérképét!