Gyerekjáték a tanulás

Gyerekjáték a tanulás CD melléklettel. Nélkülözhetetlen kézikönyv szülőknek a 4-10 éves gyerekek tanulási készségének fejlesztéséhez, az önálló tanulás alapjainak megteremtéséhez. Az iskolára készüléstől a szokásrend kialakításáig, s ha mégsem megy, vagy ha túl jól megy…

“Hogyan alapozható meg az iskolai siker, és hogyan lesz érték az élethosszig tartó tanulás? Ha a tudás kapuját zárva érzi, kulcsot adunk, hogy saját döntése szerint bármikor beléphessen.

A kulcs stratégia, hogyan segítse a tudatos szülő gyermekét a hatékony és eredményes  tanulási készségek kialakításában.   

aa

Akinek a kezében a kulcs, annak a felelőssége, merre  megy, mire és hogyan használja
tudását, kreativitását, konstruktivitását.
Mi mindössze megkínáljuk a lehetőséggel,
hogy gyermeke birtokolja a tanulás sikerének kulcsát.

HISZEN GYEREKJÁTÉK A TANULÁS… MÓDSZERKOCKÁVAL

A LAPBOOK-OT, AZ ALKOTÓ TANULÁS ÉLMÉNYÉT MEGÍZLELTE MÁR?

Részletek a könyvből » »» Gyakorlatok a CD-ről » »» Lapbookok »»»

A Gyerekjáték a tanulás könyv fejezetei:

Iskolára készen

Amikor a 6 éves gyermek iskolára éretté válik, megkezdődik számára a tudás megszerzésének és birtoklásának rend szerinti, szabályozott formája. E formális rendszerben a gyermeknek teljesítenie kell, külső elvárásoknak megfelelnie, miközben ő maga még nem éri el a szintmérőt. Kapaszkodik és igyekszik, ugyanakkor belső eszköztára még nem alakult ki bizonyos elvárások teljesítéséhez. A fejezet iránytű az iskolai elvárások angolkertjéhez, hogy így könnyebb legyen a gyerek képességeinek, jártasságainak, készségeinek dzsungelében eligazodni. (…)

Az iskola világa

Egy felnőtt számára is új kihívás egy új munkahelyre történő beilleszkedés. Vezetők és munkatársak megismerése, elfogadása, önmagunk elfogadtatása, a feladatok és elvárások megismerése, a szokások megtapasztalása időigényes.
Az iskola, még ha jól felkészülten várja a kisdiák, akkor is számtalan nehézséget rejthet. Új napirend, új helyszínek, új emberek, új tevékenység – új ÉN. (…)

Szokásrend

Az iskolai pályafutás eredményességét és hatékonyságát jelentősen befolyásolja, hogy a kezdő lépésekkor milyen szokások alakulnak ki. Mindennapi tapasztalatainkból tudjuk, hogy a rossz szokások átalakítása igen nehézkes feladat. Így sokat tehetünk gyermekünkért, ha minden szempontot figyelembe véve, tudatosan formáljuk a tanulási szokásrend kialakítását. Hogyan alakítható ki a megfelelő szokásrend a tanulásban? (…)

Motiváció

Játék a világ(om)
Hogyan taníthatja meg a szülő gyermekének a tanulás játékos mivoltát? Íme egy példa, ami, ha a közös tevékenység élményével párosulhat, bevésődik a gyerek emlékezetébe, a tanulás része lesz, inspiráló a gondolkodás folyamatában, és a megvalósítás valódi alkotássá válik.

Kudarckezelés

Milyen kudarcot is kezelünk? A szülő jellemzően az iskolai teljesítmény és ennek értékelése kapcsán ítéli meg a kudarcot, még a gyerek szemszögéből az iskolai kudarc valójában teljesen mást jelent. Mi több, maga a gyerek nem is tudja megfogalmazni még, a rossz érzés, a belső feszültség, mit is jelent, miből ered. A gyerek csak érez és reagál, cselekszik. A szülő értelmez.

Ha mégsem megy…

Ha tehetséges a gyerek

A legtöbb szülő szeretné, ha gyermeke tehetséges lenne valamiben, ha kiemelkedőt tudna nyújtani, ha képes lenne átlagon felüli teljesítményekre, ha sikereket érne el ez által. Mit jelent a tehetség? Mikor tekinthetünk egy gyereket tehetségesnek?

Érdekel! Megrendelem!