„Fényes” MAGYAROK – Középiskolai Tanulmányi Ösztöndíj 2015

Az Európai Fizikai Társulat kezdeményezésére az ENSz és az UNESCO 2015-öt a FÉNY nemzetközi évének szentelte, ezért idén világszerte nagy figyelmet fordítanak a fény tudományos, oktatási, technológiai, orvosi, valamint művészeti alkalmazásaira.

A pályázat célja:
A természettudományi ismeretek magas szintű elsajátításának ösztönzése a középiskolai oktatásban résztvevő tanulók körében, a magyar alkotók (kutatók, feltalálók) kevésbé ismert, de jelentősnek tekinthető, a fénnyel kapcsolatos és széleskörű érdeklődésre számot tartó eredményei bemutatásával, a fény újszerű alkalmazási lehetőségeinek feltárásával.

Pályázati feltételek:
A pályázaton részt vehetnek az 1994. december 31. után született, határainkon belül, vagy azon kívül élő, magyarul tudó középiskolás tanulók, akik a pályázat meghirdetésekor még nem érettségiztek.

A Pályamű (Esszédolgozat 6-10 oldal terjedelemben) tartalma:

A meglévő ismeretek feldolgozására vállalkozó Pályázó az alábbi témakörök egyikére koncentráljon:
– Gábor Dénes fényhez kapcsolódó és máig érvényes (vagy jövőbe mutató) eredményei (pl.: holográfiai alkalmazások)
– Magyarok a fény történetében (feltalálók és jelentős találmányok)
– A világítótestek jelene, intelligens világítási rendszerek
– A fény-technológiák szerepe a fenntartható fejlődésben

Az ismert alkalmazások továbbgondolására vállalkozó Pályázó az alábbiakban megjelölt témakörök egyikét dolgozza fel:
– A fény újszerű alkalmazása, felhasználása, jövőbeni szerepe a mindennapi életben
– A világítótestek, ill. fényforrások jövője
– A fény újszerű befogási, tárolási, hasznosítási lehetőségei
– A fény és fénytechnológiák fejlődésével kapcsolatos – tudományosan igazolt elméletekre alapozott – víziók, jövőképek.

A Pályaműben a megadott témakörök egyikét kell
– ÖNÁLLÓAN feldolgozni, értelmezni, az ismert alkalmazási területeket bemutatni, vagy
– az alkalmazási lehetőségeket továbbgondolni, az újszerű felhasználási lehetőségekre rámutatni.

A pályázatra való jelentkezés, azaz a pályázati adatlap elküldési/postára adási határideje:
2015. március 5. éjfélig. A pályamű benyújtási/postára adási határideje:
2015. április 9. éjfélig.

Elbírálás:
A pályaműveket az Alapítvány által felkért pedagógusok és Gábor Dénes-díjas szakemberek értékelik, rangsorolják.

Nyilvános eredményhirdetés:
2015. június 5-én, Gábor Dénes születésnapján rendezett ünnepségen.

A kiírás részletesen olvasható: www.novofer.hu