E-sport és tehetséggondozás

Az e-sport térhódítását jelzi, hogy egyre több sportklub indít külön szakosztályt, felmerült, hogy a 2024-es ötkarikás játékokon is helyet kap. Dinamikusan fejlődő terület, az oktatásban is egyre inkább szerepet kap.

Kiemelkedő együttműködés, megbízhatóság, kreativitás, előrelátás, elkötelezettség, stratégiai gondolkodás – az e-sportolók jellemzői. Az e-sport térhódítását jelzi, hogy egyre több sportklub indít külön szakosztályt, felmerült, hogy a 2024-es ötkarikás játékokon is helyet kap. Dinamikusan fejlődő terület, az oktatásban is egyre inkább szerepet kap. Mi jellemzi az e-sportot? Milyen lehetőségekkel lehet segíteni a képességek teljesítménybe fordítását e területen?

Az e-sport mint sport

A videojátékok a szórakozás, kikapcsolódás területéről egyre inkább teret hódít a profi versenyzés világában is. Az e-sport teljes értékű sportágként történő elismerése még ugyan nem minden platformon történt meg, az viszont tény, hogy ugyan 2024-ben a párizsi olimpián nem lesz külön szám, a tokiói olimpiai játékokat megelőzően megrendezésre került az első az Olympic Virtual Series (https://olympics.com/en/featured-news/olympic-virtual-series-everything-you-need-to-know).

Magyarországon sem teljesen egyértelmű még az e-sport sportágként történő jegyzése. A Sporttörvény alapján „sporttevékenységnek minősül a meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, amely a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgálja”. Az e-sport esetében közvetett módon érvényesül a fizikai erőnlét megtartásának kritériuma, ugyanakkor magas szintű e-sport tevékenységhez elengedhetetlen a megfelelő állóképesség, fizikai aktivitási szint.

Az e-sport első jegyzett játéka 1972-ben valósult meg a Stanford Egyetemen a „Spacewar” nevű játékkal, a győztes egy éves Rolling Stones előfizetést nyert. Magyarországon a 2000-es évek elején jelent meg az e-sport, 2013-tól datálódik az e-sport civil kezdeményezésen alapuló szervezett formája.

Az e-sport fejlesztő hatása

Az e-sport mint szellemi sport a sakkhoz hasonlóan, magas szintű koncentrációt, figyelmet, stratégiai gondolkodást kíván. Az e-sportok jelentős része nagymértékben képes javítani a komplex problémamegoldó készségeket, továbbá segít a kognitív erőfeszítések ösztönzésében, a kezdeményezőkészség, az alkalmazkodóképesség, a koncentráció, a pozitív jólét, a proszociális magatartás fejlesztésében. Kutatások alapján az e-sport által a célállítás képességét, a feladatmegosztást, a taktika kidolgozását, az együttműködési készséget, a visszacsatolást, a gyorsabb és pontosabb helyzetfelismerést, a logikai kapcsolatok könnyebb átlátását, valamint a cselekvési tervek kidolgozását és megvalósítását is fejleszteni lehet, pozitív hozadék lehet mindez az aktívan e tevékenységnek hódoló diákok esetében. Továbbá előnyének tekintik a kutatók a karakterfejlesztés lehetőségét, hiszen a gyakorlás során javul a diákok fegyelmezettsége, önértékelése valamint türelme.

Az e-sportok 7 nagy csoportba sorolhatók: valós idejű stratégiai játék (RTS), belső nézetű lövöldözős játék (FPS), többjátékos online csatatér (MOBA), küzdősport játék, sportjáték, szimulátor játék, kártya alapú játék. A különböző területek más megközelítést, játékmódot, aktivitást kívánnak, más motivációs bázist mozgósítanak.

Az e-sportolókra jellemző lehetséges motivációk közül a vizsgálatok alapján a játékokban a legerősebbnek a versengési motiváció bizonyult, továbbá a készségfejlesztési és a társas motiváció került meghatározásra.

Az e-sport multiplikatív hatásának vizsgálata is megjelenik a szakirodalomban, hiszen a valós világ a digitális világba való átvezetése során a játékos tanulás iskolai keretekben jól működik, továbbá a tanórákon a játékmechanizmusok beépítése mellett a gamifikáció másik fontos területét, magát a különböző játékok alkalmazhatóságát is érdemes az oktatási-nevelési célokhoz igazítani. Bizonyos játékok egy-egy terület fejlesztését tűzik ki célul, még számos olyan eszköz is van, ami egy-egy téma feldolgozásához nyújt új megközelítésmódú eszközt.

Az e-sport fejlesztő hatásai között pedig mindenképpen kulcsfontosságú szerepe van a digitális kompetencia fejlesztésének, ami mind az iskolai, mind a munkavállalói tevékenységek szempontjából rendkívül meghatározó.

Tehetséggondozás lehetőségei

Az e-port világában számos verseny, igen magas díjazással kerül megvalósításra, ami a terület fejlődését, népszerűségét egyaránt jelzi és folyamatosan fenn is tartja. Még a klasszikus sportágak esetében a testi-kinesztetikus terület kiválósága a kritériuma, hogy valaki sikeressé váljon, addig az e-sportban a logikai-matematikai és téri-vizuális területen megmutatkozó erősségek teszik lehetővé a magas szintű teljesítményt. Hobbijátékosból profi versenyzővé az válik, aki mindezt kellő alázattal és szorgalommal, kitartással és türelemmel végzi, és az a bizonyos érdeklődés e tevékenységek irányában azonosítható. Nem lesz ugyanakkor minden videójátékozó gyerekből profi e-sport játékos, viszont jelentős motivációs értékkel bírhat, hogy ezen elfoglaltságot megmérettetéseken történő részvétellel egy magasabb szintre emelni. A kiválóság és szakértelem szintjének elérése e területen is csak komoly energiabefektetéssel, technikai tudás fejlesztésével és gyakorlással érhető el. Az e-sport vonatkozásában is kiemelt szerepe van a személyiségfejlesztésnek: siker- és kudarckezelés, motiváció fenntartása, önmenedzsment. És hogyan azonosítható, kiből válhat e-sportoló? Megkínálás és megfigyelés. Akinél pedig megmutatkozik az érdeklődés, motiváció, kitartás, kezdetét veheti a tudatos felkészítés. Az e-sport területe a sporthoz kapcsolódóan számos megmutatkozási pontot kínál, és mint a klasszikus sportok esetében, a civil karrier is több ponton ráépülhet: edzők, menedzserek, kommentátorok is válhatnak az e-sportolókból.