“Coachinggal oktasd, játszani is engedd”

Az egyéni erősségek feltérképezésére, a saját erőforrások felismerésére és tudatos használatának kialakítására a kérdezéstechnikán alapuló coaching igazán színes eszköztárat kínál. Hogyan alkalmazható a coaching-szemlélet az óvodától a középiskoláig? 

Módszerkocka-füzetek 2.: “Coachinggal oktasd, játszani is engedd” (CD-melléklettel)

.

Részletek a “Coachinggal oktasd, játszani is engedd” kiadványunkból:

Miért előnyös a coaching?

A coaching során a teljesítménykényszert a flow-élmény veszi át, a mézesmadzag-ostor külső motivációja helyett a belső mozgatórugók, az önszabályozott tanulás nyer teret, miközben a kreatív probléma-megoldás útjait járva a kudarc veszélye nélkül kísérletezhetnek, tapasztalhatnak, élményt szerezhetnek – nem csak a gyerekek.

www.modszerkocka.hu
“Coachinggal oktasd, játszani is engedd”

Hogyan támogatja a Módszerkocka a coaching-szemlélet beépülését a mindennapi gyakorlatba?

 Fejlődési szemlélet, pozitív gondolkodás támogatása:

 • „Mindenki jó valamiben.”
 • Erősségekre építő fejlesztés, a belső erőforrásokat mozgósító ösztönzés.
 • Eszköztár a szocio-emocionális fejlődés támogatásához.
 • Egyéni képességekhez mért kihívások lehetősége.
 • Játékos, kreatív megoldásmódok.
 • Sikerélmény, kompetencia érzete.
 • Fejlesztő, támogató visszajelzés.
www.modszerkocka.hu
“Coachinggal oktasd, játszani is engedd”

Mi van a coach „szerszámosládájában”?

 • Kérdőívek, tesztek, modellek és módszerek az erőforrások feltárásához,
 • Célkitűzési technikákhoz modellek, szemléltető ábrák,
 • BELSŐ MOTIVÁCIÓ fenntartásának gazdag eszköztára,
 • Tervezési, időgazdálkodási modellek,
 • Siker- és kudarckezelés technikái,
 • Reflektív gondolkodás építésének, fejlesztésének módszerei.

“Coachinggal oktasd, játszani is engedd” – elméleti háttér és gyakorlati tapasztalatok

(CD-melléklet gyakorlatokkal, hanganyaggal)