Adatkezelési tájékoztató

A korábbi hírlevél-feliratkozásokkal illetve regisztrációkkal kapcsolatos tájékoztatás.

Adatkezelési tájékoztató

A Grafokom Bt, mint a honlap üzemeltetője ezúton tájékoztatja a weboldal látogatóit a személyes adataik kezeléséről, az azok védelme érdekében hozott szervezési és technikai intézkedésekről, a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Jelen Adatkezelési tájékoztató  a Weboldal használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot az Üzemeltetővel.

Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon. Az Adatvédelmi nyilatkozat 2018. május 1. napján lépett hatályba. A Weboldalon megadott személyes adatainak kezelésért az Üzemeltető felelős.

1. Az adatkezelő

Grafokom Bt
Székhely: 2151 Fót, Somlói utca 87.
Levelezési cím: 2151 Fót, Somlói utca 87.
Tel.: +36305060805
E-mail: info@grafokom.hu

2. Adatkérés, a kezelt adatok köre

A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Üzemeltető rendelkezésére bocsássa.

A Weboldal használatához megadott egyéb adatok kezelése is a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az Üzemeltető kéri, hogy “Kiskorúak” – a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti – jogügyleteket (kapcsolati űrlap, szavazás) szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek

A Weboldal használatakor a következő módokon történhet adatkérés a Weboldalon:

  • cookie-k, ún. internetes sütik használatával
  • kapcsolati űrlap használatával
  • regisztráció alkalmával

2.1. Cookie-k használata

A cookie-k a böngészésre használt eszközének paramétereiről, annak böngészőjéről, valamint az Ön esetleges beállításairól, korábbi látogatásairól tárolhatnak információkat, hogy ezáltal is jobb felhasználói élményt tudjunk nyújtani Önnek.

A Weboldal megtekintése során, a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról Ön dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival.

Ezen túl a weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt Ön kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor. Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Üzemeltetőnél, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

2.2. Kapcsolati űrlap használata

A Weboldalon kapcsolati űrlap kitöltése során a kapcsolatfelvételhez küldésre kerülő személyes adatok: név, e-mail cím, számlázási és szállítási cím. . A kapcsolati űrlapon megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik, amelynek megismerését és elolvasását egy jelölőnégyzettel erősít meg. A kapcsolati űrlapon megadott személyes adatok egy adott postafiókba kerülnek továbbításra e-mail formájában. A megadott adatok semmilyen adatbázisba, listába nem kerülnek rögzítésre. A kapcsolati űrlappal küldött levelek 30 napon belül törlésre kerülnek.

2.3. Regisztráció alkalmazása

A felhasználó által a regisztráció érdekében megadandó és rögzítésre kerülő személyes adatok: felhasználónév, e-mail cím, valamint a regisztrációkor megadott jelszó, amely nem visszafejthető formában kerül tárolásra . A Weblapon való belépés során rögzítésre kerül az érintett számítógépének IP-címe, valamint a látogatás kezdő és befejező időpontja. A honlapon történő regisztráláskor megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik, amelynek megismerését és elolvasását egy jelölőnégyzettel erősít meg.

3. Az adatkezelés célja, jogalapja

Az adatkezelés célja a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának, igénybevételének biztosítása. Az adatkezelő az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a felhasználóval való kapcsolattartás, részére a honlap szolgáltatásainak igénybevétele lehetőségének biztosítása érdekében tárolja, a cookie-k a felhasználói élmény növelését szolgálják.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a felhasználó önkéntes hozzájárulása, melyet a felhasználó a webes felületen történő regisztrációval, annak során ad meg.

4. Az adatkezelés időtartama

A megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Az
adatkezelő a személyes adatokat a felhasználó kérésére bármikor – vissza nem állítható módon, véglegesen – törli.

A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cookie-k egy másik része abban nyújt segítséget az Üzemeltető számára, hogy használatuk révén az Üzemeltető tisztában legyen a Felhasználó korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal, információkkal, weboldalhasználatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználó élmény elérése érdekében. Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a Felhasználó nem törli.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre

A regisztráció során megadott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő erre jogosult munkatársai ismerhetik meg, az adatkezelő harmadik személy részére személyes adatot nem továbbít. Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

6. A felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Adatkezelő a regisztrált felhasználót kérésére tájékoztatja a kezelt személyes adatairól, felhasználó azoknak helyesbítését, zárolását vagy törlését kérheti. Adatkezelő a regisztrált felhasználó kérését a legrövidebb határidőn, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti vagy annak megtagadását írásban közérthető formában megindokolja. A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait az Infotv. szabályozza, mely a http://njt.hu/-n olvasható.

7. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében mindent megtesz. A kezelt adatok egy magas rendelkezésre állású, megbízható dedikált kiszolgálói környezetben üzemelnek. A fizikai védelem 24 órás őrzéssel, elektronikus beléptető rendszerrel és kamerás megfigyelő rendszerrel biztosított.

8. A weboldalt üzemeltető partner és technológia

A Weboldal a
MediaCenter Hungary Kft
Postai cím: 6001 Kecskemét, Pf. 588.
Székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
Cégjegyzékszám: 03-09-114492

 szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

Az felhasználó jogainak adatkezelő általi esetleges megsértése esetén a felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu) elnökének segítségét (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.).

10. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előtte közzéteszi honlapján.

11 Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.

Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.