A tehetség csak lehetőség

A tehetség gondolkodási és viselkedési mód, amely alkalmas új utak, ezáltal új megoldások megtalálására. A tehetséggondozás során így sok esetben  nem is az a legnagyobb kihívás, hogy magát a tehetségterületet azonosítsuk, hanem a felkínálandó utakat lehetővé tenni, hogy az a bizonyos belső erőforrás konstruktív tevékenységben nyilvánuljon meg, hogy a képességek valódi teljesítménybe fordíthatóak legyenek.

A tehetségtámogatás személyiségfejlesztés is, azaz elengedhetetlen megtanítani a gyerekeknek saját képességeik elfogadását, használatát, saját produktivitásuk lehetséges módjait. Hogyan lehet a tehetségtámogatás pilléreit, a személyiségfejlesztést és a tanulási stratégiák kialakítását minél színesebb eszköztárral megvalósítani?

Tehetségtámogatás új megközelítésben

„Tudj meg minél többet a gyerekekről,
ahelyett, hogy megpróbálnád mindegyiket
átpréselni ugyanannak a tűnek a fokán!”

Howard Gardner

A tehetséggondozás kiindulópontja, hogy úgy tekintsünk minden gyerekre, hogy lehet tehetség valamiben, aminek kibontakoztatásához lehetőségeket kell biztosítani már egészen kicsi kortól. Az ösztönzés, az ingergazdag környezet az alapja mindennek, ez teremti meg annak lehetőségét, hogy az a bizonyos belső késztetés, amit tehetségnek nevezünk, egyáltalán felismerhetővé váljon, teret kapjon a kibontakozáshoz. Csíkszentmihályi flow-elmélete alapján tudjuk, ha egy gyerek nem a képességeinek megfelelő kihívást kapja: szorong vagy unatkozik. tanulas2

Abban az esetben, ha tudunk úgy tekinteni a nem konform viselkedésűekre, hogy az adott feladat nem a képességeinek megfelelő, és tudunk az alkotó munkához különböző utakat kínálni, sok problémás gyerek „kezelhetővé” válik. A gyerekeket kezdetben azonban támogatni kell, hogy felismerjék saját erősségeiket, elfogadják tehetségalkatukat, hogy képességeiket valódi teljesítménybe tudják fordítani, és sikerélményeket érhessenek el. Az érdeklődéshez igazított tartalmak, a változatos tanulási módszerek biztosítják az alapot ahhoz, hogy minden gyerek ráismerhessen saját erősségére, megtapasztalja a személyiségének működésében rejlő lehetőségeket.

A tehetségtámogatás pillérei a tanulási stratégiák fejlesztése, az önismeret és a saját kommunikációs és konfliktuskezelési eszköztár megismerése, adekvát használatának elsajátítása, színesítése. A saját kommunikációs és viselkedési stílus ismerete segíti az igények és szükségletek felismerését és kimondását, mely az érzelmi önkifejezés meghatározója. Ez a fajta tudatosság támogatja, hogy a gyerekek belső motivációjuk által képessé váljanak az önszabályozott tanulásra.

(folytatjuk)